sermaye

« Sözlük Dizinine Dön

Anamal. Kapital. 1. Bir şeyin gerçekleştirilmesi veya bir işin başarılabilmesi için gerekli her türlü maddi manevi değer. 2. İnsanlar tarafından sonradan üretilmiş olan her türlü üretim faktörü. 3. Toprak, emek, girişimle birlikte dört temel üretim faktörünü oluşturan, gelir elde etmek veya verimi artırmak amacıyla üretim sürecinde kullanılan para, makine, hammadde, malzeme, tesis vb. her türlü fiziksel veya finansal araçların genel adı. 4. Bir üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bir araya getirilmiş üretim araçları toplamı. İşgücü ve araç-gereç-ekipman satın alımında kullanılan ve üretim sürecinde ihtiyaca göre miktarı artıp eksilen sermayeye değişken sermaye; fabrika, makina vb. üretim araçları haline dönüşmüş olan ve miktarı değişmeyen sermayeye sabit sermaye; para ve para yerine geçen kıymetli kağıtlara fiansal sermaye; makine, alet-edevat ve ekipmanlara da fiziksel sermaye denir.

« Sözlük Dizinine Dön