sıfır-toplam yanılgısı

« Sözlük Dizinine Dön

Çok taraflı bir ilişkinin, kayıpların kazançlara eşit olmasına rağmen uzun süre sürdürülebileceği yanılgısı. Buna göre etkileşimin serbest olduğu ortamlarda karşılıklı ilişkilerin uzun süre devam etmesi, ancak ilişkiden ortaya çıkan kayıpların, toplam kazançlardan az olmasıyla mümkündür. bkz. sıfır toplamlı oyun, pozitif toplamlı oyun, negatif toplamlı oyun.

İngilizcesi:
zero-sum fallacy
« Sözlük Dizinine Dön