sıfır toplamlı oyun

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kayıp ve kazançları birbirine eşit, dolayısıyla toplandığında sıfıra eşit oyun. Bir tarafın kazancının diğer tarafın kaybına eşit olması durumu. 2. Bazı durumlarda, aralarında çıkar çatışması olan ve tam zıt kutuplarda yer alan rakiplerden birinin kazanmasının, zorunlu olarak diğerinin kaybetmesine bağlı olmasından dolayı, sonuçta kazançlarla kayıpların toplamının sıfıra eşit olacağını ileri süren kuram. Örn. kumar, şans oyunları. bkz. negatif toplamlı oyun, pozitif toplamlı oyun.

İngilizcesi:
zero-sum game
« Sözlük Dizinine Dön