şiilik

« Sözlük Dizinine Dön

İslam tarihinde Hz. Peygamberin ölümünden sonra imamlık ve halifeliğin onun soyundan gelen Hz. Ali’ye ait olması gerektiği tartışması ile başlayan ve zamanla siyasal çatışmaların bir tarafını oluşturan itikadi ve siyasal akım. bkz. Sünnilik.

İngilizcesi:
shiism
« Sözlük Dizinine Dön