sınama

« Sözlük Dizinine Dön

1. Test etme. Sınava tabi tutma. 2. Deneme, kontrol etme, muayene etme. Bir yeteneğin veya özelliğin düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçme ve değerlendirme. 3. Bir kuramın veya kurama bağlı olarak geliştirilen hipotezin, gerçeklerle uyuşup uyuşmadığının tespit edilebilmesi için yapılan karşılaştırma.

İngilizcesi:
test
« Sözlük Dizinine Dön