sınıf bilinci

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir bireyin içinde yaşadığı toplumdaki gerçek statüsünü veya ait olduğu sınıfı bilmesi ve ona göre davranması. 2. Marksist terminolojide, üretime olan katkısı, üretimden aldığı pay ve mülkiyet ilişkileri bakımından bir sınıfın bireyi olan kişinin bu konumunu bilmesi ve ona göre davranması. Bir sınıf oluşturmasına rağmen bunun bilincinde olmayan topluluğa kendiliğinden sınıf, sınıf olmanın bilincini taşıyan topluluğa da kendisi için sınıf denir.

İngilizcesi:
class consciousness
« Sözlük Dizinine Dön