sistem

« Sözlük Dizinine Dön

1. Birbirine bağımlı unsurlardan oluşan bütün. 2. Sınır ve amaçları önceden planlanmış eylemler, işlevler, ögeler ve ilişkiler bütünü. 3. Belirli bir işi ya da amacı gerçekleştirmek için gerekli unsurları bir araya getirip, bir bütün olarak birbirine bağlı ve uyumluluk içinde çalışmalarını sağlayan düzenek.

İngilizcesi:
system
« Sözlük Dizinine Dön