siyonizm

« Sözlük Dizinine Dön

T. Hertz’in sistemleştirdiği biçimiyle Yahudiler tarafından yaygın kabul gören ve Yahudilerin insanlığın efendileri, diğer toplumlarınsa bunların hizmetçileri olması gerektiği inancına dayalı, yüzyıllar boyu dünyada dağınık olarak yaşayan Yahudileri “vadedilen topraklar” üzerinde güçlü bir devlet çatısı altında toplayarak dünyaya hakim kılmak amacı güden Yahudicilik ideolojisi.

İngilizcesi:
zionism
« Sözlük Dizinine Dön