somut

« Sözlük Dizinine Dön

Müşahhas. Belirli bir zaman ve mekân koordinatında insanın algı alanına giren, elle tutulabilir, gözle görülebilir nitelikte, duyu organlarıyla doğrudan algılanabilen, duyumsanabilen. bkz. soyut.

« Sözlük Dizinine Dön