sosyal insan

« Sözlük Dizinine Dön

Homo socius. Kendi bireysel çıkarlarını ikinci plana iterek toplumsal çıkarları öne çıkaran, kişisel menfaat duygusundan büyük ölçüde arınmış, vatandaşı olduğu devlete veya içinde yaşadığı topluma elinden geldiği ölçüde hizmet etmeyi kendine birincil amaç edinmiş, sosyalist toplum modelinin hayal ettiği sembolik, ütopik insan tipi. bkz. ekonomik insan.

İngilizcesi:
homo socius
« Sözlük Dizinine Dön