sosyal sermaye

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal sermaye. İnsanların bir arada yaşamak ve ortak amaçları gerçekleştirmek için oluşturdukları güven, dayanışma, ilişki ağı ve birlikte çalışabilme yeteneği. bkz. beşeri sermaye.

İngilizcesi:
social capital
« Sözlük Dizinine Dön