sosyal tarih

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal tarih. Belirli bir toplumun ilişki ağında, sahip olduğu kurumların tarihsel gelişiminde ve toplumsal içeriği olan kavram ve değerlerinde meydana gelen değişim, dönüşüm ve sıçramaları belirli bir düzenlilik içinde inceleyen disiplin. bkz. tarih.

İngilizcesi:
social history
« Sözlük Dizinine Dön