soyutlama

« Sözlük Dizinine Dön

1. Somut varlıklarını değil, belirli özelliklerini dikkate alarak nesneleri zihinde yeniden üretme. 2. Olay ve ilişkileri ait oldukları zaman ve mekândan, içinde yer aldıkları tarihsel-sosyal koşullardan ayrı düşünme.

İngilizcesi:
abstraction
« Sözlük Dizinine Dön