tabakalaşma

« Sözlük Dizinine Dön

1. Toplumda yaşayan birey veya gruplar arasında ortaya çıkan farklılaşmaların değer ifade edecek biçimde ve hiyerarşik olarak sıralanması. 2. Toplumsal olarak tanımlanmış belirli statü veya rollerin, bireylerin söz konusu statü veya rolleri elde etmek için sahip oldukları imkânların eşit olmaması sonucu farklılaşması. Toplumsal sınıflar ekonomik tabakalaşmaya, kast sistemi ise ekonomik boyutuna rağmen daha çok dinsel-kültürel bir tabakalaşmaya örnek olarak verilebilir.

İngilizcesi:
stratification
« Sözlük Dizinine Dön