tacir

« Sözlük Dizinine Dön

Ticaretle uğraşan, kâr elde etmek amacıyla kendi adına alış-veriş yapan gerçek ya da tüzel kişi. Ticari hayatta en sık kullanılan terimlerden birisi olan tüccar, tacirin çoğuludur.

İngilizcesi:
merchant
« Sözlük Dizinine Dön