tahıl yasaları

« Sözlük Dizinine Dön

19. yüzyılda İngiltere’de uygulanmış olan, çiftçileri korumak amacıyla tarımsal ürün ticareti üzerinde yüksek tarife duvarları ören ve Ricardo’nun ticaret sınırlamalarına karşı giriştiği etkili serbest ticaret mücadelesinin de etkisiyle sonradan yürürlükten kaldırılmış olan yasalar.

İngilizcesi:
corn laws
« Sözlük Dizinine Dön