tahkimname

« Sözlük Dizinine Dön

Devletler arası uyuşmazlıkların hakemliğe havalesi ve hakemlikte takip edilecek hukuk kuralları ve prensipler hakkında, uyuşmazlığın doğumundan önce veya sonra söz konusu uyuşmazlığı halletmek isteyen devletlerin ortak rızasını gösteren antlaşma.

İngilizcesi:
compromise
« Sözlük Dizinine Dön