taklit

« Sözlük Dizinine Dön

Yansılama. İmitasyon. 1. Örnek alınmak istenen kişi ya da grupların söz, davranış, veya tavırlarının başkaları tarafından aynen tekrarlanması. 2. Gösteri amacıyla ve çoğunlukla da üçüncü şahıslar önünde başkalarının hal, hareket, konuşma veya davranışlarının tekrarlanması.

« Sözlük Dizinine Dön