tarihçi okul

« Sözlük Dizinine Dön

Klasik iktisat okuluna bir tepki olarak ortaya çıkmış olan ve 19. yüzyılda Almanya’da etkili olan iktisat okulu. Başlıca temsilcilerini W. Roscher, K. Knies, B. Hildebrand, K. Bücher ve M. Weber’in oluşturduğu tarihçi okula mensup iktisatçılar klasiklerin olayları tarihsel çerçevesinden soyutlayarak ele alan çözümleme yöntemini reddetmiş; iktisadi yasaların zamandan ve mekândan bağımsız olmadığını, aksine tarihsel sürecin belirli bölümlerini açıklama gücüne sahip kısmi bir geçerlilik taşıdıklarını, dolayısıyla iktisadi olguların kendi tarihsel çerçeveleri içinde ele alınıp çözümlenmeleri gerektiğini savunmuşlardır. Okul, Alman Tarihçi Okulu olarak da anılmaktadır.

İngilizcesi:
historical school
« Sözlük Dizinine Dön