tarihsel özgüllük

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplumsal kurum, olgu veya olayın, benzer olaylarla kıyaslanması durumunda, hem söz konusu olay yahut kurumun ortaya çıkışını etkileyen faktörlerin karşılıklı etkileşimlerinin sonucu olarak, hem de içinde yer aldığı sürecin kendine has mekanizmalarından ötürü farklılık göstermesi.

İngilizcesi:
historical specificity
« Sözlük Dizinine Dön