tartışma

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir konu üzerinde birbirine ters, zıt ya da aykırı olan görüş, düşünce ve kanaatlerin karşılıklı olarak ifade edilip savunulması. Bir konunun değişik boyutlarının çeşitli argümanlarla dile getirilmesi.

İngilizcesi:
discussion
« Sözlük Dizinine Dön