teknik

« Sözlük Dizinine Dön

Yordam. 1. Bir üretim yapabilmek veya bir amacı gerçekleştirebilmek için gerekli olan araç, yol, yöntem ve bunları bir araya getiren detaylı bilgi. 2. İnsanın bilgisiyle doğal kaynakları dönüştürerek kendisine yararlı olacak şekle getirmek için ürettiği araçlar. 3. Bilimin sağladığı bilgi ışığında meydana getirilen somut uygulamalar.

İngilizcesi:
technique/technical
« Sözlük Dizinine Dön