teknokrasi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerin siyasi ve idari kararlara egemen olduğu yönetim tarzı. 2. Ekonomik ve siyasal süreçlerin mühendis ve teknisyen gibi teknik bilgi ile donanmış uzmanlar tarafından yönlendirilmesini öngören anlayış. bkz. oligarşi.

İngilizcesi:
technocracy
« Sözlük Dizinine Dön