teminat

« Sözlük Dizinine Dön

Güvence. Garanti. Bir ticari ilişkide borç için, alacaklıya, borcun ödenmemesi durumunda paraya çevrilerek borca mahsup edilmek üzere verilen karşılık. Para cinsinden verilen teminata nakdi teminat; mal veya eşya cinsinden verilen teminata ayni teminat; borca karşılık gayrimenkulün teminat gösterilmesine ipotek; resmi veya özel kuruluşlara verilen ve gerektiğinde herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, tutarı verilen banka tarafından anında nakde çevrilebilme garantisi taşıyan mektuplara teminat mektubu; firmaların kullandıkları krediye karşılık bankalarda açtıkları hesaplarda bulundurdukları müşteri çek veya senetlerine de teminat senedi denir.

« Sözlük Dizinine Dön