teori

« Sözlük Dizinine Dön

Kuram. Nazariye. Bir bütün olarak gerçekliği, yahut gerçekliğin belirli bir bölümünü açıklama; olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkarma ve bu sonuçlara göre gelecekle ilgili öndeyilerde bulunma amacı güden, geçerliliği temel aldığı varsayımlarla sınırlı sistematik bilgi çerçevesi. Geçerliliği olgular tarafından doğrulanmış hipotez. bkz. hipotez, model, bilim, felsefe, paradigma.

« Sözlük Dizinine Dön