terörizm

« Sözlük Dizinine Dön

Siyasal bir amaç güderek sivillere karşı yasadışı şiddet kullanımı. Siyasal amaçlara ulaşmak için şiddeti bir araç olarak kullanma. Bireyler veya örgütlerin, siyasi bir hedef doğrultusunda, adını duyurmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, korku salmak ve siyasi otoriteyi taviz vermeye zorlamak amacıyla başvurduğu her türlü silahlı veya silahsız tedhiş eylemi.

İngilizcesi:
terrorism
« Sözlük Dizinine Dön