te’vil

« Sözlük Dizinine Dön

Herhangi bir yazılı veya sözlü ifadeyi, değişik gerekçelerle, kimi zaman ifadenin biçimsel anlamına ters bir biçimde, kelimelere sembolik anlamlar vererek, yahut kelimelerin anlamlarını çağrıştırdıkları başka kelimelerle değiştirmek suretiyle anlamlandırma, açıklama veya yeniden yorumlama.

İngilizcesi:
ta’weel
« Sözlük Dizinine Dön