toplum sözleşmesi

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal sözleşme. Sosyal mukavele. 1. Bir toplumda yaşayan fertlerin birbirlerine, sosyal ilişkilerin başlaması ve devam etmesi için karşılıklı olarak verdikleri söz. Bu söz önce ortak tavır ve değerleri, sonra da bunlara uygun rolleri meydana getirir. 2. Sosyal bir varlık olarak insanın başkalarıyla bir arada yaşamasının zorunluluğundan hareketle, toplumdaki bireylerin birbirlerine katlanma, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbölümü ilkelerine dayalı olarak, söz konusu bireyler arasında gayri ihtiyari biçimde oluşan anlaşma.

« Sözlük Dizinine Dön