totalitercilik

« Sözlük Dizinine Dön

Erk tekelciliği. Sadece siyasal karar alma mekanizmalarının değil, bireylerin hayatlarının en mahrem noktalarının bile denetlenip biçimlendirilmesinin amaçlandığı; bütün vatandaşların devletin birer hizmetçisi olarak değerlendirildiği ideoloji. Böyle bir ideolojinin şekillendirdiği topluma da totaliter toplum denir. bkz. otoritercilik.

« Sözlük Dizinine Dön