tutum

« Sözlük Dizinine Dön

1. Belirli kişi, grup, fikir veya nesnelere karşı takınılan yahut bazı durumlarda gösterilen olumlu ya da olumsuz tepkilerdeki istikrarlı eğilim. Birey, nesne veya ortamlara olumlu ya da olumsuz bir şekilde tepkide bulunma eğilimi. 2. Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi amaçlandığı için sonuçta sorumluluk getiren davranış. 3. Ahlâkî açıdan doğru veya yanlış, iyi veya kötü, uygun veya uygun olmayanın belirlenmesinde konu edinilen şey.

İngilizcesi:
attitude
« Sözlük Dizinine Dön