ücretlerin tunç kanunu

« Sözlük Dizinine Dön

Ücretlerin asgari geçim düzeyinin üzerine çıkmasının, refahı artan işçi kesimindeki nüfus artışını teşvik edeceğini, bunun sonucu olarak da artacak emek arzının ücretleri tekrar aşağıya çekerek asgari geçim düzeyine indireceğini; dolayısıyla uzun dönemde işçi ücretlerinin asgari geçim düzeyinin üzerine çıkmayacağını öne süren görüş. Malhtus ve Ricardo tarafından ortaya atılan, sınırlı kaynaklar üzerindeki baskının insanların ezici bir çoğunluğunu geçimlik düzey sınırında tutacağını, ya nüfus artışı ya da açlık ve sefalet gibi nedenlerle ücretlerin uzun dönemde ancak geçimlik düzeyde seyredeceğini ileri süren kuram.

İngilizcesi:
iron law of wages
« Sözlük Dizinine Dön