üçüncü dünya ülkeleri

« Sözlük Dizinine Dön

1. Tam olarak kapitalist veya sosyalist blok içinde yer almayan, ancak kaynakları gelişmiş kapitalist ülkeler tarafından büyük ölçüde kontrol edilen, azgelişmiş olarak da nitelenen Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri. 2. Sanayileşmiş merkez ülkelerin dışında kalan ve dünya işbölümüne bunların öngördüğü çerçevede katılan, kendine yeterlilik düzeyini tutturamamış, doğrudan veya dolaylı olarak yarı sömürge durumundaki ülkeler. 3. Soğuk savaş döneminde kullanılan ve Birinci Dünya ülkeleri olarak bilinen zengin kapitalist ülkeler ile İkinci Dünya ülkeleri olarak bilinen Sovyetler Birliğinin hegemonyasında bulunan ülkeler dışında kalan fakir ülkeleri kapsayan ülke grubu.

İngilizcesi:
third world countries
« Sözlük Dizinine Dön