ulusal burjuvazi

« Sözlük Dizinine Dön

Ulusal ekonominin geliştirilmesi için çaba sarf eden, çıkarları ve ekonomik zihniyeti bakımından ulusal ekonominin geliştirilmesine katkı sağlama potansiyeli taşıyan toplumsal kesim. bkz. burjuvazi, komprador burjuvazi.

İngilizcesi:
national bourgeoisie
« Sözlük Dizinine Dön