uluslararası hukuk

« Sözlük Dizinine Dön

Devletlerin topluca yerine getirme zorunluluğu hissettiği; uluslararası kuruluş ve örgütlerin oluşturulması ve onların kendi aralarında, devletlerle ve şahıslarla olan ilişkilerinin düzenlenmesi için gerekli olan; uluslararası topluluğu ilgilendiren devlet haricindeki aktörlerin ve şahısların da hak ve görevlerini belirleyen hukuk kurallarının tümü.

İngilizcesi:
international law
« Sözlük Dizinine Dön