ümmet

« Sözlük Dizinine Dön

Soy, kan bağı, dil ya da ülke birliği temelinde değil, din ve inanç birliği temelinde bir araya gelmiş; ortak bir inanç ile birbirine bağlı; aynı dine ve aynı peygambere uyan insanlar topluluğu. bkz. cemaat, toplum, millet.

İngilizcesi:
ummah
« Sözlük Dizinine Dön