üretici güçler

« Sözlük Dizinine Dön

üretim güçleri. Marksist kurama göre, bir toplumsal oluşumun yeniden üretilmesinde rol alan üretim araçları ile bu araçları kullanabilen, teknik bilgi, üretim tecrübesi ve alışkanlıklarına sahip insan emeğinin oluşturduğu bütünlük. Buna göre, tarihsel süreçte görülen toplumsal dönüşümlerin temel nedeni, üretim ilişkileri ile üretici güçler arasındaki çatışmadır; insan toplumlarının ilkel-komünal toplumdan başlayıp köleci, feodal, kapitalist, sosyalist ve nihayet komünist topluma ulaşan evrim sürecinin motoru bu çatışmadır. bkz. sınıf mücadelesi, diyalektik yöntem.

İngilizcesi:
forces of production
« Sözlük Dizinine Dön