üretim

« Sözlük Dizinine Dön

İstihsal. 1. Belirli girdiler kullanarak belirli çıktılar elde etme faaliyeti. Fayda veya değer yaratmak, yahut malların çeşitli yollarla miktar ve faydalarını artırmaya yönelik her türlü etkinlik. Toprağı ekip belirli ürünler yetiştirmeye tarımsal üretim; sanayi girdileri kullanarak sanayi mamulleri üretmeye sınai üretim; zihin emeği harcayarak bir eser ortaya çıkarmaya da zihinsel üretim denir.

İngilizcesi:
production
« Sözlük Dizinine Dön