uygulamalı araştırma

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bilim dalında elde edilen temel bilgilerin belirli özel durumlara uygulanmasıyla bilgi edinme, bilgiyi geliştirme faaliyetleri.

İngilizcesi:
applied research
« Sözlük Dizinine Dön