uzlaşma

« Sözlük Dizinine Dön

Bir birine güç yetiremeyen tarafların karşılıklı olarak çıkarlarından tavizler vererek oluşturdukları uyuşma veya anlaşma biçimi.

« Sözlük Dizinine Dön