uzmanlaşma

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kolunun belirli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması sonucu veya bir üretimin daha verimli, seri ve kaliteli biçimde yapılabilmesi için ayrıntılı bilgi, görgü, beceri ve deneyime dayanan toplumsal bölümü. Belirli bir meslek, çalışma alanı veya bir konuda bilgi ve tecrübe birikimini artırma, ayrıntılı çözümlemeler yapabilecek düzeye gelme.

İngilizcesi:
specialization
« Sözlük Dizinine Dön