varlık hiyerarşisi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Evrendeki varlıkların üstünlük derecelerine göre aldıkları hiyerarşik düzen. Basitten karmaşığa, ilkelden mükemmele, saf maddi olandan saf nur olana doğru olan varlık sıralaması. 2. Cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, melekler ve Tanrı sıralamasında olduğu gibi, gerçekliğin veya varlıkların mertebeleri olduğunu ve bu mertebeler arasında bir devamlılıktan çok bir sıçrama bulunduğunu öne süren görüş.

İngilizcesi:
hierarchy of being
« Sözlük Dizinine Dön