yetenek

« Sözlük Dizinine Dön

Kabiliyet. Doğuştan gelen ya da eğitim ve pratikle kazanılan, zihinsel yahut fiziksel etkinliklerde bulunabilme kapasitesi. Bir işi göreceli olarak daha çabuk ve nitelikli yapabilme gücü.

« Sözlük Dizinine Dön