zihin

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir bireyin algılama, hatırlama, tahayyül etme, hissetme, kavrama, düşünme gibi yapı ve işlev bakımından o bireye bağlı olan süreçlerin uyumlu bütünlüğü. Düşünme, anlama, kavrama, yorumlama gibi insanı diğer canlılardan ayıran yetilerin kaynaklandığı merkez. 2. Maddi olmayan ve bütün varlıkların temelini oluşturan öz.

« Sözlük Dizinine Dön