Fichte
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Kant sonrası Alman felsefesinin en önemli filozoflarından biridir ve Alman İdealizmi diye bilinen felsefî devinimin kurucu figürüdür. Kant’ın Eleştirel Felsefesini bütünlüklü ve sistematik bir İdealist Metafiziğe dönüştürme yönündeki çabasıyla tanınır. Alman İdealizminin başlatıcısı olarak Schelling ve Hegel üzerindeki etkisi görünür olmakla beraber, 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesi ile felsefî ve edebî Romantizm arasında düğüm noktası olmuş, Marx’tan Sartre’a kadar birçok filozof, düşünür ve siyaset adamını kendi yörüngesine çekmeyi başarmıştır.

Doğubatı yayınlarının 2006’dan sonra Şubat ayında ikici baskısını yapan, 15 felsefeci öğretim üyesinin yazı, yorum veya tercümeleriyle katkıda bulunduğu bu kapsamlı eser, Eyüp Ali Kılıçaslan ve Güçlü Ateşoğlu’nun editörlüğünde yayına hazırlanmış. Güçlü Ateşoğlu’nun kaleme aldığı Fichte’nin yaşamı ve felsefesi başlıklı bir tanıtım yazısının kitabın başına konulmuş olması çok isabetli bir yaklaşım. Alman idealizminin kurucu filozofu Johann Gottlieb Fichte’nin 17 yazısı kitabın birinci bölümünü, aralarında Hegel’in de bulunduğu 6 felsefecinin Fichte’nin felsefesi üzerine yorumları ikinci bölümünü oluşturmuş. Felsefe tutkunlarının mutlaka ilgi duyacağı eser, büyük boy 550 sayfa.