Fichte
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Kant sonrası Alman felsefesinin en önemli filozoflarından biridir ve Alman İdealizmi diye bilinen felsefî devinimin kurucu figürüdür. Kant’ın Eleştirel Felsefesini bütünlüklü ve sistematik bir İdealist Metafiziğe dönüştürme yönündeki çabasıyla tanınır. Alman İdealizminin başlatıcısı olarak Schelling ve Hegel üzerindeki etkisi görünür olmakla beraber, 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesi ile felsefî ve edebî Romantizm arasında düğüm noktası olmuş, Marx’tan Sartre’a kadar birçok filozof, düşünür ve siyaset adamını kendi yörüngesine çekmeyi başarmıştır.

Doğubatı yayınlarının 2006’dan sonra Şubat ayında ikici baskısını yapan, 15 felsefeci öğretim üyesinin yazı, yorum veya tercümeleriyle katkıda bulunduğu bu kapsamlı eser, Eyüp Ali Kılıçaslan ve Güçlü Ateşoğlu’nun editörlüğünde yayına hazırlanmış. Güçlü Ateşoğlu’nun kaleme aldığı Fichte’nin yaşamı ve felsefesi başlıklı bir tanıtım yazısının kitabın başına konulmuş olması çok isabetli bir yaklaşım. Alman idealizminin kurucu filozofu Johann Gottlieb Fichte’nin 17 yazısı kitabın birinci bölümünü, aralarında Hegel’in de bulunduğu 6 felsefecinin Fichte’nin felsefesi üzerine yorumları ikinci bölümünü oluşturmuş. Felsefe tutkunlarının mutlaka ilgi duyacağı eser, büyük boy 550 sayfa.

Aydın ve Bürokrat
Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağını incelemek ve o dönemin siyasi ve kültürel yapısını, âlimlerin, şairlerin ve memurların yetişme koşullarını, devlette yüksek bürokrasinin işleyişini, atamaların, terfilerin, kadrolaşmaların nasıl şekillendiğini bir portre üzerinden araştırmak gerekseydi, herhalde Gelibolulu Mustafa Âli’den daha iyi bir örnek seçilemezdi. Gerçekten de Mustafa Âli’nin geniş tecrübesi, yaşadıkları ve tanıklıkları, aynı zamanda 16. yüzyılın tartışmasız en iyi tarih eseri “Künhü’l-Ahbar”ı ve diğer eserleri dönemin ruhunu, Türk devlet yapısını, bürokratik geleneğini anlamak için eşsiz birer kaynaktır.

“Osmahlı İmparatorluğu’nda’* üst, “Tarihçi Mustafa Ali” alt başlığını taşıyan, Saygın Osmanlı Tarihçisi Prof. Cornell H Fleischer’inbu eseri ilk defa 1996 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından dilimize kazandırılmış. Doğubatı Yayınları Ocak 2021, kitabın Türkçe’deki üçüncü baskısı. Kitapta bir Osmanlı aydını ve bürokrat olarak tarihçi ‘Mustafa Ali (1541-1600)’nin hayatı ayrıntılı olarak incelenirken 16 ıncı yüzyıl Osmanlı tarihide mercek altına alınmış. Bu bakımdan eser biyografi olmanın ötesinde bir derinliğe sahip. Doğu-Batı Yayınlarına özgü cazip bir kapakla sunulan 504 sayfa, Türkçe’ye Ayla Ortaç tarafından çevrilmiş.

Ortaçağda Felsefe
Doğubatı yayınlarının 2006'dan sonra Şubat ayında ikici baskısını yapan, 15 felsefeci öğretim üyesinin yazı, yorum veya tercümeleriyle katkıda bulunduğu bu kapsamlı eser, Eyüp Ali Kılıçaslan ve Güçlü Ateşoğlu'nun editörlüğünde yayına hazırlanmış. Güçlü Ateşoğlu'nun kaleme aldığı Fichte'nin yaşamı ve felsefesi başlıklı bir tanıtım yazısının kitabın başına konulmuş olması çok isabetli bir yaklaşım. Alman idealizminin kurucu filozofu Johann Gottlieb Fichte'nin 17 yazısı kitabın birinci bölümünü, aralarında Hegel'in de bulunduğu 6 felsefecinin Fichte'nin felsefesi üzerine yorumları ikinci bölümünü…

Birinci baskısı Kabalcı Yayınevi’nden 2007 yılında çıkan Fransız düşünür ve felsefe tarihçisi Etienne Gilson’un bu muazzam eseri, Ocak ayında Ayşe Meral Çevirisiyle Doğubatı yayınevi tarafından yeniden yayınlandı. Ciltli ve yaklaşık bin sayfayı bulan kitap, felsefe alanında çalışan akademisyen ve felsefe meraklılarının mutlaka kütüphanelerinde bulundurmak isteyecekleri bir kaynak.