Sözlük Hakkında.

İnternet ortamında tüm kullanıcıların istifadesine açılan bu sözlük temel kaynak olarak Ömer DEMİR ve Mustafa ACAR tarafından ilk baskısı 1992, genişletilmiş 6 ıncı baskısı 2006 (Mart 2006, Adres Yayınları) yılında yapılan Sosyal Bilimler Sözlüğü  eserine dayanmaktadır. Eser, genel sosyal bilim kavramlarının yanı sıra AntropolojiEkonomiFelsefeMantık, İlahiyat, Siyaset BilimiSosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimi gibi disiplinlere ait üç bini aşkın kavramdan oluşmakta ve alanında ilk Türkçe Sosyal Bilimler Sözlüğü olma özelliğini taşımaktadır.

İlk kez elektronik olarak yayımlanmadan önce eser tekrar gözden geçirilmiş, kavramlara ilişkin ilave açıklamalar ve yeni eklenen kavramlarla zenginleştirilmiştir. Bu web sayfası içinde dolaşırken sözlükte geçen kavramlar üzerine gelindiğinde anlamı küçük bir kutuda kullanıcılara sağlanmaktadır. Kavramlar şimdilik sadece Türkçe ve İngilizce olarak sorgulanabilmektedir.