sosyal bilim

« Sözlük Dizinine Dön

1. İnsanı ve toplumu anlamaya ve açıklamaya çalışan, ağırlıklı olarak insan-insan, insan-toplum ve insan-eşya ilişkilerinin sistemli bir biçimde incelenmesini amaçlayan, bilimsel yönteme uygun olarak üretilmiş düzenli bilgiler. 2. Sosyal gerçekliğin anlaşılması, yorumlanması ve örgütlenmesine yönelik olarak üretilen her türlü sistematik beşeri bilgi. 3. İktisat, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi.. gibi ilk dönemlerde felsefe içinde yer alan, ancak Aydınlanma çağıyla birlikte her biri felsefeden ayrılarak özerk hale gelen ve sosyal gerçekliğin değişik boyutları ile ilgilenen disiplinlerden her biri.

İngilizcesi:
social science
« Sözlük Dizinine Dön