eleştirel teori

« Sözlük Dizinine Dön

Radikal ve Marksist bir teorik zeminden hareketle, siyaset bilimi ve sosyoloji başta olmak üzere tüm sosyal bilim dallarında, ağırlıklı olarak muhafazakar ve liberal söylem ve düşünsel çerçevelerin eleştirisine dayalı olarak geliştirilen yaklaşımların genel adı. bkz. liberalizm, marksizm.

İngilizcesi:
critical theory
« Sözlük Dizinine Dön