eleştirel sosyoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Frankfurt Okulu’ndan esinlenerek kapitalist sisteme eleştirel yaklaşan ve işlevselci ve diğer modernist sosyoloji teorilerinin kapitalist sistemin kurumlarına meşruluk kazandırdığını öne süren sosyoloji ekolü. bkz. Frankfurt okulu, eleştirel teori.

İngilizcesi:
critical sociology
« Sözlük Dizinine Dön