sosyoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumbilim. Toplumsal gruplar, kurumlar ve örgütler ile bireyler arasındaki ilişkileri, toplu eylem, toplu direniş gibi topluluk ve birey davranışlarını, değişik düzeylerde bütün toplumsal etkileşim biçimlerini belirli bir yöntem dahilinde inceleyen disiplin. Toplumsal davranışları, kitlesel hareketleri ve toplumsal değişimin yasaları araştırıp inceleyen sosyal bilim dalı.

İngilizcesi:
sociology
« Sözlük Dizinine Dön